ÁSZF

BB365
Alkalmazás és weboldal felhasználási feltételek v1.0 – hatályos: 2021. május 1.

1. Általános információk

 1. 1.1 A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) szabályozzák a BalatonBike365 mobilalkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”)

  és a hozzá kapcsolódó weboldal: https://www.balatonbike365.hu/ (a továbbiakban: „Weboldal”) igénybevételének feltételeit és szabályait, amelyek alapján az Alkalmazás és a Weboldal (Alkalmazás és Weboldal a továbbiakban együtt: „Felület”) mindenkori felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Ön”) a Felület által biztosított szolgáltatásokat igénybe veheti.

 2. 1.2 A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazása szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki az Alkalmazást letölti és/vagy a Weboldalt meglátogatja, továbbá ezeket használja annak érdekében, hogy az ott elérhető regisztráció nélkül és/vagy regisztrációval elérhető szolgáltatásokat igénybe tudja venni, továbbá a jelen Felhasználási feltételeket elfogadja.
 3. 1.3 A Felület olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy a kerékpárbarát Felhasználók Balaton-környéki kerékpártúrákat vagy egyéb szabadidős tevékenységet szervezzenek, azokon részt vegyenek egyedül vagy másokkal, amelynek során a Felületen elérhető, hasznos helyeket, érdekes pontokat, vagy kedvelt szolgáltatási helyként megjelölt szolgáltatókat (a továbbiakban együttesen: „POI”) látogathatnak meg, és ott szabadidős tevékenységet végezhetnek vagy az ott elérhető, a POI-k által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehetik.

2. Hatály és szerződéskötés

2.1 A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön és a Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3.; telefonszám: +36 30 799 3932, e-mail: info@bringasport.hu, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-07-0000018, adószám: 18160817-2-42; a továbbiakban: „MKSZ” vagy „mi” vagy „minket”) között szerződés jön létre. A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával létrejövő szerződést elektronikus úton kötjük meg Önnel. A jelen Felhasználási feltételek elfogadása nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és Ön a Felhasználási feltételeket a Felületen keresztül bármikor elérheti, letöltheti és adathordozón vagy elektronikus médiumon tárolhatja, azokhoz hozzáférhet és sokszorosíthatja. Bármilyen jogilag kötelező

page1image3012176048

1

nyilatkozat megtételét megelőzően biztosítani fogjuk Önnek a technikai eszközöket az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására.

 1. 2.2 A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön és az MKSZ közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és mindaddig fennáll, amíg Ön vagy az MKSZ fel nem mondja/mondjuk a jelen Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint.
 2. 2.3 A Felhasználási feltételek akkor válnak hatályossá, amikor Ön e-mailben megerősítést kap, vagy amikortól Ön képes használni a Felület funkcióit és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat, de a kettő közül azon időpontban, amelyik korábban következik be. Amint hatályossá válnak a Felhasználási feltételek, úgy tekintjük, hogy Ön a jelen Felhasználási feltételek szerinti megállapodást megkötötte velünk.

3. A Felület igénybevétele

 1. 3.1 Az Alkalmazás szabadon letölthető és igénybe vehető az Apple App Store, Google Play alkalmazásboltokon keresztül.
  Ezen alkalmazásboltok további feltételeket támaszthatnak a jelen Alkalmazás letöltésével, telepítésével és használatával kapcsolatban, ezért a letöltést megelőzően kérjük, hogy ezeket tekintse át.
  • Google Play Store: https://play.google.com/intl/en-GB_hu/about/play-terms/index.html
  • Apple App Store: https://www.apple.com/legal/A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, illetve a Google Play Store mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ideértve különösen az Apple App Store, a Google Play Store használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy az MKSZ-nek az Apple App Store, valamint a Google Play Store szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs.
 2. 3.2 A Weboldal a https://www.balatonbike365.hu/ domainen keresztül érhető el.

4. Regisztráció

4.1 A Felület bizonyos funkcióinak és a szolgáltatásainak használatához (így különösen kommentelés, üzenetküldés, értékelés, túrák elmentése, POI ajánlás) Önnek regisztrálnia kell az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül. A regisztrációval Ön létrehoz egy felhasználói fiókot. A Felület funkcióit és szolgáltatásait a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő, pontos és hiánytalan kitöltését, továbbá a jelen Felhasználási feltételek elfogadását, valamint a vonatkozó adatvédelmi tájékoztató megismerését, és a regisztrációs folyamat véglegesítését követően tudja használni. A Felhasználási feltételek elfogadása melletti döntéssel, azaz az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja, hogy a Felület használata során betartja a jelen Felhasználási feltételeket.

2

page2image2977531536 page2image2977531824 page2image2977532112

 1. 4.2 A Felületen való regisztrációra bármely 16. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy jogosult.
 2. 4.3 Az MKSZ ésszerű intézkedéseket alkalmaz, hogy ellenőrizze a Felhasználó által rögzített vagy a Felhasználó által megadott adatok pontosságát.
 3. 4.4 Az MKSZ fenntartja a jogot, hogy bármely regisztrációs kérelmet elutasítson, továbbá, hogy bármely regisztrációt felfüggesszen vagy töröljön.
 4. 4.5 A regisztrációval tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége, hogy felhasználói fiókja információit és jelszavát bizalmasan kezelje. Ön felelős a fiókjában zajló bármely jogosulatlan tevékenységért, amennyiben a jogosulatlan tevékenységet Ön okozta akár hanyagságból, akár szándékosan. Ön beleegyezik abba, hogy azonnal értesítsen minket (a 2.1 pontban meghatározott postacímünkre vagy az elektronikus levelezési címünkre eljutatott értesítéssel) fiókja vagy jelszava bármely jogosulatlan felhasználása esetén.
 5. 4.6 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználói fiók nem átruházható, és a Felhasználó nem engedélyezheti más személyeknek, hogy hozzáférjenek és/vagy használják a felhasználói fiókját.
 6. 4.7 Az MKSZ fenntartja magának a jogot, hogy felügyelje és ellenőrizze a felhasználói fiók jelen Felhasználási feltételekkel való használatának összhangját. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az MKSZ a jelen Felhasználási feltételeket bármikor felmondhatja és a felhasználót jogosult véglegesen a Felületről kitiltani a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben.

5. Rendszerkövetelmények

 1. 5.1 Az Alkalmazás használatához szükséges Android operációs rendszer 5.1 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon, vagy iOS operációs rendszer 11 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon, vagy más hasonló végfelhasználói készülék, valamint a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés (amellyel kapcsolatban harmadik fél, például az internetszolgáltató díjat számolhat fel). A Weboldal eléréséhez és használatához Windows 10, vagy OS X 10.15 vagy újabb operációs rendszerrel ellátott végfelhasználói készülék, vagy Android operációs rendszer 5.1 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon, vagy iOS operációs rendszer 11 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon, vagy más hasonló végfelhasználói készülék, valamint a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés (amellyel kapcsolatban harmadik fél, például az internetszolgáltató díjat számolhat fel) szükséges. A mobil eszközök akkumulátorát a Felület használata drasztikusan csökkentheti, melynek mértéke függ a végfelhasználó berendezés típusától, és az akkumulátor állapotától, a párhuzamosan futtatott szoftverektől. A technikai feltételeket az Alkalmazás és/vagy a Weboldal használatához a Felhasználónak kell teljesítenie.
 2. 5.2 Az MKSZ jogosult időről időre meghatározni, mely eszközök minősülnek kompatibilisnek a technika aktuális fejlődési állapota és szabványai szerint. Az MKSZ nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget bármely kompatibilis készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Felület szolgáltatásaival és annak frissítéseivel.

  3

5.3 Az MKSZ a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Felületet vagy ugyan igénybe tudja venni, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az MKSZ érdekkörén kívül esnek.

6. Szolgáltatások

 1. 6.1 Túraútvonalak ajánlása, útvonaltervezés
  Önnek lehetősége van a Felületen keresztül túraútvonalak tervezésére, továbbá az egyes útvonalak egymás közötti megosztására, amelyet a Felületen beágyazott térképszolgáltatás tesz teljessé.
 2. 6.2 Felhasználói statisztika, korábbi aktivitások rögzítése
  Ön az Alkalmazáson keresztül tetszése szerint elmentheti az Ön által teljesített túrákat és ezekből különféle statisztikákat készíthet, amelyeket mind az Alkalmazásban, mind a Weboldalon megjeleníthet saját magának.
 3. 6.3 Túracsoportok létrehozása és kezelése
  Ön a Felületen regisztrált Felhasználó ismerőseivel túracsoportot hozhat létre, továbbá lehetősége van ilyen csoportokhoz való csatlakozásra.
 4. 6.4 Helymeghatározási adatok megosztása
  Amennyiben Ön túracsoport tagja, e funkció segítségével megoszthatja saját földrajzi helyzetét a csoport azon tagjaival, akik szintén bekapcsolják a helyzetmegosztást.

  A Felületen keresztül Önnek arra is lehetősége van, hogy maximum 60 percre aktuális földrajzi helyzetét megossza egy Ön által meghatározott POI-val, annak érdekében, hogy például szerviz, vagy éppen transzferszolgáltatás céljából útvonalat tudjon tervezni az Ön aktuális földrajzi helyzetéhez. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a földrajzi helyzetének megosztását a 60 perces időtartam lejárta előtt is leállítsa az erre szolgáló „stop” gomb megnyomásával.

 5. 6.5 POI értékelés
  E funkció segítségével Ön értékelést, illetve visszajelzést adhat az egyes POI-kra vonatkozóan a Felület erre szolgáló űrlapjának kitöltésével, amellyel lehetőséget ad arra, hogy más Felhasználók számára ezen értékeléseket hozzáférhetővé tegyük.

  Az MKSZ jogosult arra, hogy a Felületen az Ön által közzétett értékelést ellenőrizze és felülvizsgálja a jelen Felhasználási feltételek, továbbá az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. Amennyiben a Felületen közzétett értékelésben foglalt tartalom a jelen Felhasználási feltételekbe, vagy valamely alkalmazandó jogszabály rendelkezésébe ütközik, vagy különösen, de nem kizárólagosan, közlésmódjában trágár, vulgáris vagy diszkriminatív vagy alkalmas valamely személy, vagy az MKSZ jóhírnevének, jogának vagy jogos érdekének megsértésére, úgy az MKSZ jogosult az értékelés Felületről történő eltávolítására.

  4

page4image1635852000 page4image1635852288 page4image1635852576 page4image1635852864page4image1635853216

 1. 6.6 POI ajánlása
  Önnek lehetősége van arra, hogy a Felület térkép nézetén a „POI ajánlása” alatt található űrlap hiánytalan kitöltésével a Felületről még hiányzó POI hozzáadását kezdeményezze.

  Az MKSZ jogosult a POI-val összefüggésben feltöltött információkat, adatokat és egyéb tartalmakat (így különösen fotókat) a jelen Felhasználási feltételeknek, továbbá az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából ellenőrizni és felülvizsgálni. Amennyiben az MKSZ azt észleli, hogy az Ön által a POI rögzítéssel összefüggésben a Felületre bármilyen formában feltöltött tartalom (így különösen információk, adatok, fotók stb.) a jelen Felhasználási feltételekbe, vagy valamely alkalmazandó jogszabály rendelkezéseibe ütközik, vagy valamely harmadik személy, vagy az MKSZ jóhírnevét, jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti, jogosult a tartalmat a Felületről eltávolítani.

 2. 6.7 Üzenetek és kommunikáció
  A Felületen keresztül lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön a Felületen POI-kal a Felület azonnali üzenetküldő csatornáján, vagy a Felület belső levelezőrendszerén keresztül kommunikálni tudjon. Így Önnek lehetősége van arra, hogy POI-kal interakcióba kerüljön, továbbá kérdéseket intézzen POI-k felé.
 3. 6.8 Időjárás információ szolgáltatása
  E funkció/menü segítségével igyekszünk naprakész információkat biztosítani Önnek a Balaton környékén adott időszakban várható időjárásról. A funkció célja, hogy elősegítsük, hogy az útvonaltervezés és/vagy a POI-k látogatása megfelelő időjárási körülmények között valósuljon meg.
 4. 6.9 Kiegészítő funkciók
  Amennyiben Ön kéri, biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a Felülettel kapcsolatos legfontosabb új információkról, továbbá az azon elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben értesítéseket, hírlevet, ajánlatokat küldjünk Önnek.
  A Felületen keresztül a minél nagyobb felhasználói élmény elérése érdekében biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a Felületen végzett tevékenységeit, korábbi aktivitásait követni tudja felhasználói fiókja erre kialakított részén keresztül.
page5image1636119872 page5image1636120160 page5image1636120448 page5image1636120736

5

7. Megszűnés

 1. 7.1 Ön bármikor, bármely okból felmondhatja a jelen Felhasználási feltételeket azzal, ha a Felületen a „PROFIL TÖRLÉSE” funkciót igénybe veszi és a „Profil törlése” gomb megnyomásával és azt követő megerősítéssel Ön ezt kezdeményezi. Ezután feldolgozzuk kérését, majd gondoskodunk az Ön adatainak visszaállíthatatlan törlésééről és a fiókja megszüntetéséről.
 2. 7.2 A 7.1 pontban rögzítettek sérelme nélkül Önnek joga van arra is, hogy bármikor, bármely okból felmondja a jelen Felhasználási feltételeket azzal, hogy (az e- mailt is beleértve) írásos értesítést küld nekünk arról, hogy meg kívánja szüntetni fiókját. Ezután feldolgozzuk kérését, majd gondoskodunk az Ön adatainak visszaállíthatatlan törléséről és a fiókja megszüntetéséről.
 3. 7.3 A jelen Felhasználási feltételeket bármikor felmondhatjuk vagy teljesen, vagy részlegesen és ideiglenesen felfüggeszthetjük az Ön Felület funkcióihoz való hozzáférését írásos értesítést küldve Önnek (beleértve az aktuálisan regisztrált e-mail címére küldött e-maillel való értesítést vagy push üzenetet is), többek közt (de nem kizárólagosan) az alábbi okokból:
  1. a) Ön súlyosan vagy sorozatosan megsérti a Felhasználási feltételek valamely rendelkezését, aminek az orvoslásáról (amennyiben orvosolható) nem gondoskodik 5 napon belül attól számítva, hogy megkapja az erre Önt felszólító írásos értesítést;
  2. b) olyan körülmények merülnek fel, amelyekkel kapcsolatban feltételezhető a Felülettel kapcsolatos visszaélés vagy annak manipulációja;
  3. c) Ön a Felületen keresztül olyan tartalmat (így különösen, de nem kizárólagosan képet, hozzászólást, egyéb szöveges tartalmat) tesz közzé, amely valamely személy jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha közlésmódjában trágár, vulgáris vagy diszkriminatív vagy

   alkalmas valamely személy, vagy az MKSZ jóhírnevének megsértésére;

  4. d) ha úgy döntünk, hogy a továbbiakban egyáltalán nem nyújtunk szolgáltatásokat a Felületen keresztül.
 4. 7.4 Jelen Felhasználási feltételek bármely okból történő megszűnése esetén megszüntetjük az Ön felhasználói fiókját, és jogosultak vagyunk arra, hogy bármely Ön által létrehozott felhasználói azonosítót visszavegyünk, hogy azt más Felhasználók használhassák.

8. Szerzői jog

 1. 8.1 A Felület és a szolgáltatások teljes tartalma az MKSZ, vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és azt minden jog fenntartásával az irányadó szerzői jogi jogszabályok védik. A Weboldalon és/vagy az Alkalmazáson, az azok alapjául szolgáló szoftveren, a tartalmon és az elrendezésen fennálló minden jog az MKSZ és harmadik személyek tulajdonában áll.
 2. 8.2 A Felhasználási feltételek elfogadásával Ön korlátozott felhasználási jogot kap a Felület személyes használatára és Ön jogosult a Felület tekintetében
  6
 1. a) a megfelelő alkalmazásboltból az Alkalmazást letölteni és az Ön Android vagy iOS operációs rendszerrel működő végfelhasználói készülékére egy példányban telepíteni és futtatni az Alkalmazást, a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban, kizárólag személyes használatra;
 2. b) egy példány biztonsági mentés készítésére;
 3. c) az Alkalmazás frissítéséhez díjmentes kiegészítő szoftverkódot, javításokat vagy hibajavításokat tartalmazó patch-eket fogadni, telepíteni és futtatni,

  amit azt az Ön, mint Felhasználó számára esetlegesen nyújtunk;

 4. d) a Weboldalt végfelhasználói eszközén keresztül elérni és azt a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban, kizárólag személyes használatra

  használni.

 1. 8.3 A 8.2 pontban foglaltakat meghaladóan Ön a Felületet és a szolgáltatásokat az MKSZ kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, nem közvetítheti, nem terjesztheti és kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Előzetes engedélyünk nélkül a Felületet Ön (egészben vagy részben) nem sokszorosíthatja, (elektronikus úton vagy más módon) nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem adhatja tovább, arra vonatkozóan felhasználási engedélyt sem adhat, azt nem kapcsolhatja össze, és közcélra vagy kereskedelmi célra egyéb módon sem használhatja.
 2. 8.4 A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely, a Felületen felhasznált tartalomra, képre, védjegyre, a szolgáltatás jelzésére vagy logóra vonatkozóan, amelyek mindegyike az MKSZ vagy harmadik személyek tulajdonában állnak. Az MKSZ a Felület útján szolgáltatott védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjogok által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti és fenntartja.
 3. 8.5 A Felhasználók tartalmakat tehetnek közzé, tölthetnek fel vagy egyéb módon hozhatnak létre a Felületen (ami magában foglalhat különösen, de nem kizárólagosan képeket, szöveges tartalmakat, üzeneteket, információkat; a továbbiakban együtt: „Felhasználói tartalmak"). A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy minden Felhasználói tartalom esetében, amelyet a Felületre feltölt, (i) rendelkezik az adott Felhasználói tartalom közzétételére vonatkozó joggal, jogosultsággal és (ii) az adott Felhasználói tartalom, illetve annak az MKSZ általi, a jelen Felhasználási Feltételek szerinti megfelelő használata nem szegi meg ezen jogokat, vagy egyéb olyan jogosultságokat, amelyeket a vonatkozó törvények vagy más személyek szellemi tulajdonjogra, nyilvánosságra, személyiségére vonatkozó vagy egyéb jogszabályok részleteznek.
 4. 8.6 Az MKSZ-nek jogában áll a Felhasználói tartalmak ellenőrzése és szerkesztése, de nem kötelezett ennek megtételére. Az MKSZ minden esetben fenntartja a jogot arra, hogy eltávolítson bármely Felhasználói tartalmat, vagy letiltsa az ahhoz való hozzáférést, bármilyen okból vagy ok nélkül, beleértve az olyan Felhasználói tartalmakat, amelyek az MKSZ saját megítélése szerint megszegik a jelen Felhasználási feltételeket. Az MKSZ előzetes értesítés nélkül megteheti ezeket az intézkedéseket Önnel és bármely más külső féllel szemben. A Felhasználói tartalmak eltávolítása, illetve a hozzájuk való hozzáférés letiltása a saját döntésünk alapján történik, és nem teszünk ígéretet egyetlen specifikus Felhasználói tartalom eltávolítására vagy hozzáférésének letiltására vonatkozóan.

  7

8.7 A Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az MKSZ részére nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, földrajzi korlátozás nélküli licencet biztosít arra, hogy felhasználja, lemásolja, a nyilvánosság számára elérhetővé tegye (pl. előadja vagy megjelenítse), közzétegye, lefordítsa, módosítsa, származékos művek készítésére felhasználja a Felületre feltöltött Felhasználói tartalmának bármely részét a Felületen elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen adathordozón, akár önmagában, akár más tartalmakkal vagy anyagokkal kombinációban, bármilyen módon és bármilyen formában, módszerrel vagy technológiával, legyen az akár már létező, akár a jövőben létrehozott. Az előbbiekben meghatározott licenc biztosításával válik lehetővé, hogy az MKSZ növelje a Felület által biztosított felhasználói élményt, továbbá, hogy Ön a jelen Felhasználási feltételek szerinti szolgáltatásokat teljeskörűen igénybe tudja venni. A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten biztosított jogoktól eltekintve a Felhasználó tulajdonában marad minden, a Felhasználói tartalomra vonatkozó jog, a szellemi tulajdonjogokat is beleértve.

9. A Felhasználó kötelezettségei

 1. 9.1 A Felhasználó a Felület használatával kapcsolatosan köteles betartani a jelen Felhasználási feltételeket, továbbá az alkalmazandó jogszabályokat, valamint köteles harmadik személyek jogait tiszteletben tartani.
 2. 9.2 Ezenkívül a Felhasználó nem élhet vissza a Felületen elérhető szolgáltatásokkal, és köteles betartani az alábbi kötelezettségeket:

a) gondoskodik az Alkalmazás és az Alkalmazást futtató végfelhasználói eszköz megfelelő fizikai és logikai biztonságáról. Az Alkalmazást az azzal

10.

kompatibilis, naprakész biztonsági javításokkal telepített operációs rendszeren, nem emelt szintű (root) jogosultságokkal futtatja;

 1. b) a hétköznapi használaton és a biztonsági mentésen túlmenően nem többszörözi, nem másolja a Felületet, valamint azt nem streameli más készülékre;
 2. c) nem fordítja le, kapcsolja össze, változtatja meg vagy módosítja a Felületet, annak forráskódját, ezek részeit és nem teszi lehetővé, hogy a Felület

  vagy annak a forráskódja más szolgáltatások vagy szoftverek részévé váljon, vagy azok azt felhasználják;

 3. d) nem fordítja vissza, nem fejti vissza a Felületet, nem tárja fel a Felület forráskódját sem részben, sem egészben; nem készít a Felületből vagy részeiből

  származékos műveket;

 4. e) ha az Alkalmazást futtató végfelhasználói eszközt Ön, mint Felhasználó véglegesen más személynek adja át például ajándékozás vagy adásvétel útján,

  akkor Ön köteles törölni az Alkalmazást az átadott végfelhasználói eszközről.

Díjmentes szolgáltatások

10.1 A Felület és az azon keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtása jelenleg díjmentesen valósul meg.

11. Adatvédelem

11.1 Az MKSZ az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el. Ha tájékozódni szeretne arról, hogy a Felülettel kapcsolatban hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat, kérjük, olvassa el vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://balatonbike365.hu/pdf/privacypolicy_HU.pdf

8

page8image1638053792

12. A Felhasználási feltételek módosítása

12.1 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsuk vagy egyes szolgáltatásokat megszüntessünk, vagy új szolgáltatásokat vezessünk be. Önt, mint Felhasználót, értesítjük a Felhasználási feltételek és/vagy a szolgáltatások módosításairól, új szolgáltatásokról. Ha a javasolt módosítások Önnek kedveznek, akkor amennyiben mi értesítettük Önt a módosításokról, Ön pedig elfogadta, vagy ellenvetés nélkül tovább használta az Alkalmazást a módosítások hatályba lépésének dátuma után, akkor úgy tekintjük, hogy Ön a módosításokat elfogadta.

12.2 Amennyiben a módosított Felhasználási feltételek szűkítik és/vagy korlátozzák az Ön jelen Felhasználási feltételek szerint fennálló jogait, akkor ésszerű időpontban előzetes értesítést küldünk Önnek. A Felhasználási feltételek módosításairól mindig értesítjük Önt az aktuálisan regisztrált e-mail címére küldött e-mailben vagy a módosított Felhasználási feltételek Felületen való megjelenítése útján. Ebben az értesítésben feltüntetjük azt a dátumot, amikor a módosított Felhasználási feltételek hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó a módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül írásban (pl. e-mailben) nem utasítja el, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Ha nem kívánja elfogadni a Felhasználási feltételek módosítását, bármikor felmondhatja a jelen Felhasználási feltételeket (a 7. pontban leírtak szerint).

12.3 Amennyiben mi felmondjuk, Ön felmondja vagy Ön nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket vagy azok bármely módosítását, Ön a Felület használatát azonnal köteles megszüntetni és az Alkalmazást a végfelhasználói eszközéről véglegesen törölni. Ebben az esetben megszüntetjük az Ön felhasználói fiókját, illetve az Ön fiókjához való hozzáférését is.

13. Felelősség és felelősség korlátozása

13.1 Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben az MKSZ-nek a Felület használatával összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (jótálláson, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:

 1. a) Az MKSZ az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
 2. b) Az MKSZ nem felelős a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.
 3. c) Az MKSZ nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatot, az adatvesztést, az elmaradt hasznot, a megtakarítások elvesztését, az elvesztett lehetőséget, a jóhírnév megsértését, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről az MKSZ-t tájékoztatták is).

13.2 Az MKSZ minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felületet naprakészen tartsa. Ugyanakkor nem biztosít sem kifejezett, sem jogszabályi szavatosságot a Felületen szereplő vagy ott közzétett tartalmak és információk tekintetében, ideértve többek között a tartalom valamely meghatározott célra való alkalmasságát, pontosságát, teljességét és bármely ezzel kapcsolatos jogszavatosságot is. A Felületen lévő, ott megjelenített

9

tartalmakat a megtekintett állapotban, mindennemű kellékszavatosság kizárásával biztosítja. Az MKSZ a Felület tartalmával kapcsolatban nem állítja vagy szavatolja annak pontosságát, teljességét, aktualitását vagy megbízhatóságát, illetve a Felület használatának zavartalanságát vagy hiba nélküli működését. A Felület felhasználói felelősek minden információ pontosságának és aktualitásának ellenőrzéséért, mielőtt ezen információkban bízva cselekednek, és a Felületen található információk felhasználásával járó kockázatot annak látogatói viselik. A jelen pontban jelzett korlátozások vagy kizárások csak annyiban és olyan mértékben hatályosak, ha ezek alkalmazását vagy érvényesülését jogszabály kötelező rendelkezése nem zárja ki.

13.3 A jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy korlátozná vagy kizárná az MKSZ felelősségét (i) az MKSZ vagy az alkalmazottai, megbízottjai gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, (ii) a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért; (iii) a közrend szabályaiból eredő kötelezettségek megsértéséért; és (iv) bármely más olyan követelmény megtartása tekintetében, ahol az MKSZ felelősségét jogszabály értelmében nem lehet korlátozni vagy kizárni.

14. Vegyes rendelkezések

 1. 14.1 A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek között a Felület és az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.
 2. 14.2 A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltételei kizárólag akkor alkalmazhatók, ha azokat az MKSZ írásban, kifejezetten elfogadta.
 3. 14.3 A Felhasználási feltételek módosításai és kiegészítései, valamint a teljesítésükhöz szükséges értesítések kizárólag írásban (ideértve az e-mailt vagy a módosított Felhasználási feltételek Felületen keresztül történő megjelenítését és elfogadását is) érvényesek a 11. pontban rögzítettek figyelembevételével. Az írásbeliség követelményét csak írásban lehet megváltoztatni.
 4. 14.4 Az MKSZ a Felhasználóhoz négy héttel korábban intézett értesítés mellett jogosult a jelen Felhasználási feltételekkel létrejött szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit egészben vagy részben más szolgáltatóra átruházni. Ugyanakkor ebben az esetben a Felhasználó jogosult a szerződést az írásbeli értesítés kézhezvételének napjától számított négy héten belül írásban felmondani, amely a szerződésnek az MKSZ helyébe lépő szolgáltatóra történő tervezett átruházása időpontjában lép hatályba. Az írásbeli értesítésben kifejezetten tájékoztatjuk a Felhasználót a felmondási jogról. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy mindez nem érinti az Ön felmondási jogát a Felhasználási feltételekre vonatkozóan.
 5. 14.5 A jelen Felhasználási feltételekre és az abból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára vagy igényre, annak tárgyára vagy annak létrejöttére (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy igényeket is) Magyarország jogszabályai az irányadóak és azok szerint értelmezendőek.

15. Fogyasztóvédelmi rendelkezések
A jelen 15. pont kizárólag akkor alkalmazandó Önre, ha Ön a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül. Ha Ön fogyasztónak minősül, akkor a jelen Felhasználási feltételek rendelkezései nem korlátozhatják az Önt jogszabály alapján megillető fogyasztói jogokat, illetve azon

10

jogokat, amelyektől jogszabály kötelező rendelkezése értelmében nem lehet eltérni. Erre való tekintettel a jelen 15. pont rendelkezései alkalmazási elsőbbséggel rendelkeznek a Felhasználási feltételek egyéb, eltérő rendelkezéseivel szemben. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Kormányrendelet”) szerint Önt megillető tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk meg Önnek:

 1. a) Szolgáltató neve:

  Lásd a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontját

 2. b) Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai:

  Lásd a Felhasználási feltételek 2.1 pontját

 3. c) A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

  A Felület és az azon keresztül elérhető szolgáltatások lényeges feltételeiről lásd a jelen Felhasználási feltételek 3., 4., 5. és 6. pontját.

 4. d) A megállapodás szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költsége:A Felhasználási feltételek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Felületet és azon keresztül a szolgáltatásokat jelenleg díjazás felszámítása, előfizetési díj nélkül nyújtjuk. Ez nem érinti a harmadik fél szolgáltatók (pl. internetszolgáltató) által esetlegesen felszámított díjakat és költségeket.
 5. e) Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

  A jelen Felhasználási feltételek alapján a Felületet és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat Ön határozatlan ideig használhatja. A Felhasználási feltételek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában határozott időre szóló szerződést nem alkalmazunk.

 6. f) A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

  Az Ön által használt végfelhasználói eszköz (pl. mobiltelefon stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként az Ön egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatója díjat számíthat fel. A használati mértéket és díjakat illető további információkért forduljon elektronikus hírközlési szolgáltatójához.

g) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

11

Az Alkalmazás telepítését követően annak aktiválása gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A Felület és az azon keresztül elérhető szolgáltatások kiszállítására nincs mód. A teljesítés automatikus, a teljesítési határidő pedig azonnali.

Ön a Felület és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az 2.1 pontban meghatározott elérhetőségeinken terjesztheti elő. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, a panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosoljuk. Ha ez nem lehetséges, a panaszt 30 napon belül kivizsgáljuk és írásban tájékoztatjuk Önt a vizsgálat eredményéről. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt 30 napon belül vizsgáljuk ki, és ezen határidőn belül szintén írásban érdemi választ küldünk. Ha a panaszt elutasítjuk, köteles vagyunk azt megindokolni.

h) Az Önt fogyasztóként megillető elállási és felmondási jogról:

Ha Ön jogszabály szerint fogyasztónak minősül, a Kormányrendelet 20. § szerint Önt megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a Felhasználási feltételek jelen pontja tartalmazza. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont kizárólag akkor alkalmazandó Önre, ha a jogszabályok szerinti Ön fogyasztónak minősül.

A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával és a Felület használatával (különösen, de nem kizárólagosan az Alkalmazás telepítésével) Ön beleegyezik abba, hogy Ön elveszíti az elállási jogát, amely a fogyasztóvédelmi szabályok alapján Önt megilleti. Ön azonban bármikor, bármely okból felmondhatja ezeket a Felhasználási feltételeket azzal, hogy (az e-mailt is beleértve) írásos értesítést küld nekünk erről. Ebben az esetben Önnek el kell távolítania az Alkalmazást. Ezután feldolgozzuk kérését, majd gondoskodunk fiókja megszüntetéséről.

Ön az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti forma levélen (lásd alább), vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet Ön köteles eljuttatni a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontjában meghatározott postacímünkre vagy az elektronikus levelezési címünkre. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt Ön az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Magyar Kerékpáros Szövetség 1146 Budapest, Szabó J. u. 3.
E-mail: info@bringasport.hu;

12

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi, termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt

Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség az Alkalmazás és a Szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel. Mivel nem merül fel költségünk a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért Ön ilyen ésszerű költség megtérítésére sem köteles.

i) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítésünk esetén, velünk, mint vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy Ön igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Ön választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ön a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?

13

Ön az MKSZ-szel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az MKSZ nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás Alkalmazásából ered.

14

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet. Ön termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. j) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

  Ön a Felülettel és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontjában megadott e-mail címen és telefonszámon is kérhet tőlünk tájékoztatást. Elérhetőségeinket a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontja tartalmazza. A Felületre és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokra jótállást nem vállalunk, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Felületre és az azon keresztül elérhető szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 2. k) Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

  Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 3. l) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

  A szerződés határozatlan időre szól. Ön azonban bármikor, bármely okból felmondhatja a jelen Felhasználási feltételeket a 7. pontban rögzítetteknek megfelelően. Ha valamely szolgáltatást határozott időtartamra nyújtunk, annak időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

m) Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

n) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

15

Lásd a Felhasználási feltételek 6. pontját.

 1. o) A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

  Nincs ilyen eset.

 2. p) A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

  Erről bővebb tájékoztatás a jelen Felhasználási feltételek 3., 5. és 9. pontja tartalmaz.

 3. q) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

  Erről bővebb tájékoztatást a jelen Felhasználási feltételek 5. pontja tartalmaz.

 4. r) A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:Ön a panaszával a Felhasználási feltételek 2.1 pontja szerinti elérhetőségünkön fordulhat hozzánk és minden tőlünk telhetőt megteszünk az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az esetleges jogvitáikat Önnel elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezzük. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy Ön a hatályos jogszabályok, illetve a jelen Felhasználási feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.
 5. s) A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

  Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

  16

Ha Felhasználó (fogyasztó) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület, postai

címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

t) Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja az alábbi címen érhető el:

Önnek lehetősége van arra, hogy a Felülettel és az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ön szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető weboldalon talál.

page17image2974466576 page17image2974466864

u) Szerződéskötési információk

Az ezzel kapcsolatos információkat a Felhasználási feltételek 2. pontja tartalmazza.